RIS VQG Ba Bể

Thông Tin Về Đất Ngập Nước Ramsar (RIS) – phiên bản 2009-2012
Có thể download từ http://www.ramsar.org/ris/key_ris_index.htm.
Các phân hạng được phê duyệt bởi Nghị Quyết 4.7 (1990), được chỉnh sửa bởi Nghị Quyết VIII.13 của Hội Nghị thứ 8 của các quốc gia thành viên (2002) và Nghị Quyết IX.1, Phụ Lục B, IX.6, IX.21 và IX.22 của Hội Nghị thứ 9 của các quốc gia thành viên (2005).
Ghi chú đối với người tập hợp thông tin:
1. Mẫu RIS này nên được hoàn tất theo bản Ghi chú giải thích và Hướng dẫn cho việc hoàn tất Trang thông tin về Đất ngập nước Ramsar đính kèm. Người soạn thảo cần phải đọc hướng dẫn trước khi điền mẫu RIS.
2. Thông tin thêm và hướng dẫn hỗ trợ của các điểm được công nhận Ramsar được cung cấp tại Khung và Hướng dẫn cho xây dựng Danh sách các vùng Đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (Sổ tay Sử dụng Đất ngập nước Khôn khéo 14, tái bản lần thứ 3). Phiên bản thứ 4 của Sổ tay này đang được soạn thảo và sẽ được xuất bản năm 2009.
3. Sau khi hoàn tất, bản RIS (và các bản đồ đính kèm) cần được nộp cho Ban Thư ký Ramsar. Những người soạn thảo nên cung cấp một bản RIS bằng Word và bản mềm của tất cả các bản đồ.

Download Tài Liệu tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.