Phòng Sinh thái và Cảnh quan thiên nhiên

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

Địa chỉ: Bộ TN và Môi Trường, Số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Số điện thoại: 024.3795.6868 (máy lẻ 3111) ; Fax: (84-4) 3941 2028

Email: cucbaotonddsh@gmail.com

Website: www.vran.vn

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số 10 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, Cầu Giấy Hà Nội, Việt Nam