Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2019 – 2024, Sáng kiến khu vực Ramsar Indo-Burma (IBRRI)

Các sáng kiến khu vực được Hội nghị các Bên tham gia (COP) và Ủy ban Thường trực (SC) thông qua trong các cuộc họp của Hội nghị các Bên tham gia. Để được
chính thức công nhận, các sáng kiến này phải tuân thủ Nguyên tắc hoạt động của các sáng kiến khu Ramsar giúp triển khai thực hiện Công ước. Các sáng kiến này hoàn toàn độc lập và không phát ngôn hoặc đại diện thay cho Công ước, nhưng có liên quan mật thiết với Ban thư ký.

Mục đích của Sáng kiến khu vực Ramsar là một phương tiện hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng cường việc thực hiện các mục tiêu của Công ước và Kế hoạch chiến lược của Công ước, và nâng cao tầm nhìn của Công ước trong khu vực.

Quyết định số SC52-20 của Ủy ban Thường trực Công ước Ramsar tán thành Sáng kiến khu vực Ramsar Indo-Burma (IBRRI) vào tháng 6/2016.

Tài liệu Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2019 – 2024 của Sáng kiến khu vực Ramsar Indo-Burma (IBRRI) được hỗ trợ dịch bởi Dự án Mekong WET.

Link download tài liệu: 1.ibrri_strategic_plan_final_EN_24Nov_compressed

Cơ quan xuất bản: IUCN, Băng Cốc, Thái Lan
Bản quyền: © 2019 IUCN, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế
Các tổ chức hoặc cá nhân có thể tái bản ấn phẩm này vì mục đích giáo dục và phi lợi
nhuận khác mà không cần có sự đồng ý trước bằng văn bản của đơn vị sở hữu bản quyền
với điều kiện phải trích dẫn nguồn đầy đủ.
Nghiêm cấm tái bản ấn phẩm này để bán lại hoặc vì các mục đích lợi nhuận khác mà
không có sự đồng ý trước bằng văn bản của đơn vị sở hữu bản quy ền.
Trích dẫn: Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2019 – 2024 của Sáng kiến Khu vực Ramsar Indo-Burma
(IBRRI). Băng Cốc, Thái Lan: IUCN.
Ảnh bìa: © IUCN
Nơi cung cấp: IUCN (Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế)
Văn phòng khu vực châu Á
Chương trình nước và đất ngập nước
63 Sukhumvit Soi 39
Wattana, 10110 Bangkok
Thái Lan
ĐT +66 2 662 4029
Fax +66 2 662 4387
asia@iucn.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.