Giới thiệu mạng lưới khu Ramsar

GIỚI THIỆU MẠNG LƯỚI KHU RAMSAR VÀ KHU BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC

Đất ngập nước Việt Nam phân bố khắp mọi miền đất nước và đóng vai trò sống còn đối với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. Việt Nam đã tham gia Công ước Ramsar từ năm 1989, là nước thứ 50 trên thế giới và nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á tham gia Công ước này. Thực hiện cam kết của quốc gia thành viên Công ước Ramsar, Việt Nam đã thúc đẩy việc đề cử các khu Ramsar và triển khai thành công nhiều hoạt động về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước. Đến nay, Việt Nam đã được công nhận 9 khu Ramsar và nhiều khu bảo tồn đất ngập nước có giá trị đa dạng sinh học cao nằm trong hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam.

Hiện nay, các khu Ramsar và các khu bảo tồn thuộc vùng đất ngập nước  chưa đảm bảo thực hiện đầy đủ các mục tiêu, kế hoạch chiến lược của Công ước Ramsar về bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước vì chưa có sự kết nối, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong nước và quốc tế một cách kịp thời về quản lý đất ngập nước cũng như bảo tồn, sử dụng khôn khéo đất ngập nước. Ngoài ra, sự hạn chế về kiến thức và kỹ năng bảo tồn, sử dụng bền vững đất ngập nước của cán bộ Ban quản lý đã ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý khu Ramsar, khu bảo tồn đất ngập nước trước các áp lực phát triển và tác động của biến đổi khí hậu.

Để giải quyết những tồn tại và thách thức nêu trên, việc thành lập mạng lưới khu Ramsar và khu bảo tồn đất ngập nước ở Việt Nam là rất cần thiết nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện sứ mệnh của Công ước Ramsar tại Việt Nam và trên phạm vi toàn cầu.

Mạng lưới các khu Ramsar với thành viên là Ban quản lý các khu Ramsar, khu bảo tồn đất ngập nước, đại diện cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường và các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam. Mạng lưới sẽ kết nối các nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng và các bên liên quan trong việc thúc đẩy công tác bảo tồn và sử dụng khôn khéo tài nguyên đất ngập nước của Việt Nam, đặc biệt tăng cường hiệu quả quản lý các khu Ramsar, khu bảo tồn đất ngập nước.

Trang thông tin điện tử website: www.vran.vn về mạng lưới các khu Ramsar và khu bảo tồn đất ngập nước của Việt Nam cung cấp các thông tin về hiện trạng đa dạng sinh học và các hoạt động quản lý ở các khu Ramsar, khu bảo tồn đất ngập nước. Ngoài ra, thông tin về quản lý đất ngập nước như các văn bản, chính sách và các hướng dẫn kỹ thuật của Công ước Ramsar về bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước cũng được cập nhật trên website của Mạng lưới. Website này được kết nối với trang website của các khu Ramsar và khu bảo tồn đất ngập nước, cơ quan đầu mối quốc gia Công ước Ramsar, Công ước Ramsar, Trung tâm Ramsar khu vực Đông Á (EA-RRC) và các cơ quan có liên quan khác.

Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường; sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý cho việc hình thành Mạng lưới các khu Ramsar và các khu bảo tồn đất ngập nước của Việt Nam. Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cũng cảm ơn Trung tâm Ramsar khu vực Đông Á (EA-RRC) đã hỗ trợ về tài chính cho việc xây dựng và hình thành Mạng lưới các khu Ramsar và các khu bảo tồn đất ngập nước của Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.