Đề cử và quản lí Khu Ramsar

Tài liệu hướng dẫn này được phát hành với mục đích giúp các nhà quản lý và những người tham gia quản lý khu Ramsar hiểu rõ hơn về các quá trình, các kinh nghiệm thực tế đã được các chuyên gia và đối tác của Công ước Ramsar lựa chọn. Hướng dẫn này cũng chứa đựng những thông tin đơn giản về quy trình đề cử khu Ramsar nhằm làm nổi bật các mối liên kết giữa giai đoạn đề cử và giai đoạn quản lý sau khi đã được chỉ định vào Danh sách các khu Ramsar. Ngôn ngữ đơn giản, không nặng về kỹ thuật và phù hợp với nhiều bên có liên quan.
Tài liệu cung cấp các hướng dẫn về cách thức quản lý khu Ramsar, sao cho việc quản lý này có thể đóng góp vào việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược Ramsar giai đoạn 2016-2024 và góp phần vào việc thực hiện các tiến trình quốc tế khác. Tài liệu cũng xác định những nguồn thông tin chủ yếu, bao gồm các ấn phẩm không thuộc Ramsar, nhằm giúp những người quản lý khu Ramsar, các nhân viên hành chính và các đối tác tham khảo. Thông tin này có ở Phụ lục 1.
Quá trình từ đề cử đến quản lý các khu Ramsar được mô tả ở Hình 1. Quá trình gồm ba (03) bước đề cử và chu trình quản lý gồm bốn (04) bước. Đây cũng là một (01) bước được áp dụng liên tục, xuyên suốt quá trình đề cử và quản lý khu Ramsar.

Tài liệu hướng dẫn này đưa ra một quá trình từng bước đơn giản để hướng dẫn các nhà quản lý, các nhân viên hành chính và các đối tác thông qua một quy trình chính xác nhằm đề cử và quản lý khu Ramsar theo khung hướng dẫn của Công ước Ramsar. Không nên coi đây là một hướng dẫn hoàn chỉnh mà nó chỉ là điểm khởi đầu để hiểu về quy trình và đây sẽ là tài liệu tham khảo để tìm hiểu thêm các nguồn thông tin cơ bản khác. Thông qua việc học hỏi cũng như thực hiện các bước, khu Ramsar của bạn chắc hẳn sẽ đi đúng hướng để tiến tới quản lý hiệu quả, quản trị tốt và các kế hoạch để ra quyết định được nhiều bên ủng hộ và có cơ chế đánh giá, rà soát nhằm cải thiện quản lý. Bằng cách đó, bạn đang đóng góp vào mục tiêu của Công ước Ramsar và giúp quốc gia của mình thực hiện các nghĩa vụ theo Công ước. Nếu bạn cần thêm thông tin về bất kỳ yếu tố nào của quá trình đề cử và quản lý khu Ramsar, hãy liên hệ với Cơ quan đầu mối quốc gia hoặc chuyên viên phụ trách Công ước Ramsar khu vực. Thông tin liên lạc cho cả hai cơ quan trên có ở website của Công ước Ramsar www. ramsar.org.

DOWN LOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.