Chương trình tài trợ thường xuyên là Quỹ đất ngập nước Trung tâm khu vực Ramsar khu vực Đông Á (RRC-EA)

Trung tâm khu vực Ramsar khu vực Đông Á (RRC-EA) được thành lập năm 2009 nhằm thúc đẩy việc thực hiện Công ước Ramsar bằng cách tạo cơ hội nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin, kết nối và tài trợ. RRC-EA đã có Chương trình tài trợ thường xuyên là Quỹ đất ngập nước RRC-EA.

Quỹ đất ngập nước RRC-EA bắt đầu vào năm 2009 và đã hỗ trợ 53 dự án bảo tồn đất ngập nước (tính đến tháng 10 năm 2019). Hàng năm, Quỹ sẽ tài trợ bốn (4) đề xuất với ngân sách tối đa 10.000 USD mỗi đề xuất về các biện pháp thúc đẩy bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước nhằm hỗ trợ thực hiện Kế hoạch chiến lược của Ramsar lần thứ 4, giai đoạn 2016-2024. Quỹ đất ngập nước RRC-EA cũng cung cấp hỗ trợ tài chính cho ba (3) đề xuất nhằm tuyên truyền kỷ niệm Ngày ngập nước thế giới (WWD), với ngân sách tối đa 5.000 USD mỗi đề xuất.

Chương trình tài trợ này cung cấp hỗ trợ bổ sung cho các sáng kiến ​​Ramsar quốc gia đang hoặc trong kế hoạch sẽ diễn ra nhằm thúc đẩy các Bên ký kết tham gia thực hiện Công ước Ramsar.

Trong năm 2020, Khu Ramsar Bàu Sấu, Việt Nam đã được Quý đất ngập nước RRC-EA tài trợ cho 01 đề xuất về “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào việc bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái đất ngập nước khu Ramsar Bàu Sấu kết hợp với các hoạt động sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường ở vùng đệm” với tổng ngân sách là 10.000 USD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.